ЕКСПЕДИЦИЯ “ГОЛО БЪРДО- АЛБАНИЯ'2007”
( Предварителен отчет)
От 16 до 23 юни 2007 г. в района на българското с. Стеоблево, област Голо Бърдо, Източна Албания се проведе поредната българска комплексна спелеоложка експедиция. Основната й цел беше провеждането на антроположки, етноложки, фолклорни и спелеоложки проучвания в района, конкретните задачи се състояха в търсене, проучване и картиране на нови пещери и пропасти и съставяне на документац;ия за тях (описания, фотодокументация, географски координати, биоспелеоложки сборове и др.) както и извършване на антроположки, ентоложки и фолклорни изследвания.

Предвид на това бе съставен екип в с състав :
1. Алексей Жалов - ръководител
2.Петър Берон –(зоолог) научен ръководител
3.Константин Рангочев –Асоциация за етноложки и фолклорни проучвания “Онгъл”
4.Веселка Тончева – Институт за фолклор БАН
5.Георги Райчев – ПК”Студенец”,Чепеларе, геоморфолог
6.Камен Бонев – ПК”Вертиленд”, София, геолог
7.Александър Стоев - ПК”Пълдин”, Пловдив
8.Николай Орлов – ПК”Витоша”, София
9.Александър Янев – СПК”Академик”,София
10.Жорж Влайков -ПК”Кейвинг”, София
Съставът на групата отпътува за Албания на 16 юни с джип и микробус собственост на Георги Райчев.
В рамките на 5 ( 17-21 юни) пълни работни дни екипът изпълни набелязаната програма. Постигнати са следните резултати: Групата работи в откритата от български спелеолози през 2006 г. водна пропастна пещера “Дупката на трите басамака”. Пещерата е обещаваща, но изследователския екип се натъкна на непреодолимо (без разбиване) стеснение на дълбочина (-35 м). След разширение, пропастта би могла да продължи! Картираха се нови 27 метра галерии във изследваната през 20004 от ПК”Хеликтит”-София водна пещера “Шпелла не Гур и Граккамен”. В края на пещерата приучвателите се натъкнаха на сифон! В рамките на експедицията бяха открити и картирани 7 нови сравнително малки пещери и пропасти:
Име на пещерата Дължина (м) Денивелация (м)
Шпелла (пещера) Кусар, с.Стеблево 47.40 + 4.56 м
Възходящата, с.Стеблево 10.00 +13 .00
Заешката, с.Стеблево 14.35 -
Шпелла е Плумаве, с.Студено 41.50 - 12.00
Шпелла Акулит (Фтофт), с.Летиме 100.00 - 31.00
Шпелла не Ругес, с.Кление 10.30 -
Цепката, с.Стеблево 13.80 - 8.52

Общо картирани метри: Дължина : 264.45 м ; Денивелация: 104.08 (+17.56; - 85.52) м.
Входовете на посочените обекти бяха фотографирани и маркирани, взеха се и техните GPS координати и въз основа на тях бяха отразени на топографска карта в мащаб 1:50 000, заснеха се и тракове на всички маршрути.
В рамките на биоспелеоложката програма – П.Берон направи сборове от външната фауна и от няколко пещери. На този етап, събрания материал дава надежди, че в събраните екземпляри има най-малко два нови за науката вида пещерна фауна!
Антроположките, етноложки и фолклорните изследвания бяха много резултатни. Направиха се аудиозаписи на повече от 40 български песни, беше записана също информация за местния фолклорен календар, житейския цикъл (раждане, сватба, погребение, предения и легенди. Бяха направени фото и видео заснемания на бита на хората от района .
Хода на експедицията беше заснет с видео камера с оглед създаването на филм.
В рамките на експедицията се осъществиха неформални контакти с хората от българското малцинство живеещо в селото, в резултат на които бяха създадени сърдечни приятелски връзки, които несъмнено ще помогнат за интегритета между нашите две български общности.
Разходите за повеждането проявата са на стойност 2000.00 лева – средства изцяло придобити от спонсори в лицето на ВМРО, КИРОВ АД и НАЦИОЦИОНАЛНИЯ ДАРИТЕЛСКИ ФОНД “13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”.
Очаквайте дневник и детайлен отчет на експедицията в най-скоро време!

Алексей Жалов – главен ръководител на експедицията