Идеята за организирането на Първият сбор на пещерняците от Балканския полуостров възникна през есента на 2006 г. и тя принадлежи на Зам.председателя на Българската федерация по спелеология (БФСп) и Генерален секретар на Балканския спелеоложки съюз (БСС) и Алексей Жалов . Стимулирана от готовността на Тур.дружество “Родопея”- Ягодина и пещерните клубове “Силивряк”- Триград и “Студенец”-Чепеларе да се включат в подготовката и провеждането на сбора , БФСп пое отговорността да го организира. Желанието на Областната администрация на Смолянска област и кметовете на общините Девин, Борино, Чепеларе и Смолян да подпомогнат активно мероприятието вдъхнаха на организаторите още по-голяма сила.
Организирането на сбора беше анонсирано за първи път пред пещерняшките общности на всички балкански страни през м.януари 2007 г. Същевременно, с отделни писма на него бяха поканени и председателите на националните спелеоложки организации. В последствие, към пещерняците от Балканите бяха направени още 4 циркулярни писма отразяващи целта, задачите, програмата, условията и изискванията за участие. Същите по съдържание покани, но на български, бяха изпратени двукратно до пещерните клубове в нашата страна!
В обявеният за получаване на заявките срок – заявиха участие в сбора представители на Албания, България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Турция.
Сборът се проведе от 27 юни до 1 юли 2007 г. в с.Тешел, община Девин, Смолянска област.
На 27 юни, в хижа Тешел, пристигнаха представителите на всички чуждестранни гости без тези от Сърбия. В крайна сметка представителството на сбора беше както следва:
Албания - проф.Гезим Уричи - Председател на Албанската спелеоложка асоциация
България- д-р Петър Берон - председател на Балканския спелеоложки съюз и Българската федерация по спелеология както и 119 пещерняци от 18 пещерни клуба
Гърция – Никос Мицакис – председател на Гръцката федерация по спелеология и Фанис Елинас – зам.председател на Гръцката спелеоложка асоциация както и още 20 пещерняци
Македония - Йосип Змязек – председател на Македонската федерация по спелеология и ще 7 пещерняци;
Румъния -проф. Тибериу Tулучан – председател на комисията за експедиции и изследвания на Румънската федерация по спелеология и още 11 пещерняци;
Турция – Али Ямач – Генерален секретар на Съюза на турските спелелолози и още 24 пещерняци. Общо – 187 пещерняци.
През следващите 3 дни се проведоха предвидените в програмата посещения в благоустроените пещери Ягодинската край едноименното село и понорната пещера Дяволското гърло при с.Триград и прониквания в неосветените части на 8.5 – километровата Ягодинска пещера, Харамийската дупка, Санчова дупка и Еминова дупка. Една част от участниците имаха възможност да осъществят прониквания с гумена лодка във водната пещера откъдето излизат водите на Дяволското гърло. Част от българските участници посетиха и други невключени в официалната програма пещери.
Официалното откриване на сбора се състоя на 28 юни вечерта. То беше почетено от представители на Областната администрация и община Чепеларе и лично от кмета и зам.кмета на община Девин- господата Юлиан Семчев и Иван Ангелов. Събитието беше открито от А.Жалов, а официалните гости приветстваха участниците от името на съответните институции.
Вечерните часове на 28 и 29 юни станаха арена на заявените по-рано презентации на чуждестранните и българските участници. Бяха представени следните теми:

1. Кратка история на турската спелелогия и Съюза на пещерняците - Турция;
2. Проучванията на ПК „Екстрем” – София на Боснешкия карстов район –България
3. "Водолазните проучвания в Гърция" - Гърция;
4. ПК “Хеликтит”- София – Дейност и насоки на развитие – България;
5. Проучвания на пещерния клуб в Крайова, Румъния
6. 2 филма , клуб BUMAK, Истанбул-Турция;
7. Чудните мостове в Родопите, България;
8. Пещерата „Орлова чука” – България;
9. Спелео проучвания и открития в Триградския карство регион на МОЕРПА , България;
10. История на сътрудничеството между българските и албанските спелеолози – Албания;
11. 3 филма – ANUMAB, Анкара , Турция;
12. Проучвания на македонските спелеолози, Македония;
13. Пещерно спасяване – Румъния.
Най-много посетители имаха обаче вечерните лагерни огньове, които създаваха прекрасна атмосфера за създаване на нови приятелства и обсъждане на идеи за сътрудничество между пещерняците от Балканите. Огньовете бяха хубав декор за изпиването различни местни напитки и изпяването на множество песни от различни краища на балканите.
В рамките на програмата, на 29 юни се осъществи групово посещение на Музея по спелеология и родопския карст в Чепеларе и Архитектурния резерват Широка Лъка.
В рамките на сбора функционираше щанд на магазин “Стената” и местен щанд с произведения на местните традиционни занаяти.
На 30-ти , последният ден сборът в хотел “Силивряк”-Триград се проведе Генералната асамблея на Балканския спелеоложки съюз. На нея присъствуваха ръководителите на спелеоложките организации на страните членки на съюза и като наблюдател г-н Тибериу Tулучан от Румъния.
Членовете на асамблеята изслушаха и приеха докладът за дейността на Съюза за 5-годишния период от неговото създаване и отчетът за финансовите разходи. Дневният ред продължи с избора на ново ръководство на Съюза, което беше предизвикано от изтичането на мандата на предишното чийто състав беше: Председател -Петър Берон, България; Зам.председател – К.Зупис, Гърция; Генерален секретар – Алексей Жалов, България и членове Иван Жежовски, Македония и Яка Яковчич, Словения. След направените обсъждания с пълно болшинство от гласовете беше избрано ново Бюро на Балканския спелеоложки съюз както следва: Председател -Петър Берон, България; Зам.председател – Н.Мицакис, Гърция; Генерален секретар – Алексей Жалов, България и членове г-ца Мелтем Панкарчи, Турция и Оливер Гичевски, Македония. В последствие се пристъпи към обсъждането на проекта на протокола за сътрудничество между федерациите на балканските страни. В процеса на обсъжданията възникнаха спорове между представителите на двете гръцки организации Гръцката федерация по спелеология и Гръцката спелеоложка асоциация относно това кой от тях е първостепенен и може да представлява всички гръцки спелеолози. Колегите от гръцката федерация призоваха членовете на асамблеята да сложат край на този спор чрез промени в устава на Съюза. След оживени дискусии и гласуване се взе решение за промяна на чл.7 от Устава на БСС. Новоприетият текст на чл.7 гласи както следва: “Всяка балканските страна членуваща в БСС се представлява от по един делегат. Ако в някоя от страните има повече от една национални спелеоложки организации, то националният делегат се избира между тях по взаимно приети правила.”
Подписването на протокола за сътрудничество предизвика нови спорове между гръцките колеги. В крайна сметка, с помощта на делегатите, страстите бяха укротени и протокола беше подписан от всички присъствуващи. Изборът на домакин на следващият Сбор на пещерняците от Бълканския полуостров предизвика нови емоции. В Бюрото на БСУ бяха постъпили отделни предложения от двете гръцки организации. Приоритет по време на внасяне на предложението имаше Гръцката федерация по спелеология. Гръцката спелеоложка асоциация предложи съорганизация, което беше отказана от вносителя на първото предложение. Изборът на домакин на следващия сбор попадна в задънена улица. В крайна сметка делегатите се обединиха около решението, да дадат време на гръцките колеги до 11 ноември 2007 да се споразумеят за домакинството помежду си и да обвяват своето решение. При постигане на съгласие помежду им Втория балкански пещерен сбор ще се проведе край гр.Сидерокастро, Северна Гърция, ако ли не негов домакин ще бъде Съюзът на турските спелеолози! С това решение се сложи край на Генералната асамблея на БСС.
Вечерта на 30 юни се състоя и официалното закриване на сбора, което беше уважено от г-н Иван Ангелов, зам.кмет на гр.Девин. Участниците бяха поздравени от председателя БФСп и БСС П.Берон, който и закри сбора. Самодеен фолклорен състав на читалището в Девин изнесе кратък концерт, в чиито край мнозина от присъствуващите се хванаха на хорото. Официалната част завърши с импровизиран коктейл от името на кмета на община Девин, а неофициалната продължи край лагерния огън до късно през нощта. Първият ден на юли отбеляза окончателния край на това плодотворно мероприятие и постави началото на отпътуването на участниците в него. Надяваме се, че срещата успя да изпълни основната си цел - да създаде условия за взаимното опознаване и установяването на трайни връзки между пещерняците от балканските страни.
Успешното организиране и провеждане на сборът е плод на няколко месечните усилия на членовете на дружеството и клубовете съорганизатори и на останалата част от пещерняшката общност между, които изпъкват имената на Г.Райчев, К.Хаджийски, С.Генчев, М.Стаменова, К.Бонев и Тр.Даалиев. Специални благодарности дължим и на г-н Юлиан Семчев - кмет на община Девин, Джамал Асанов – кмет на община Борино, Тодор Бозуков – кмет на община Чепеларе, Дора Янкова – кмет на община Смолян за оказаната всестранна помощ. Не на последно място следва да благодарим на спонсорите в лицето на магазин“Стената”, Минерална вода “Девин”, “Киров” АД, “Орион-ски”, които по един или друг начин спомогнаха за осъществяването на проявата.
Информира: Алексей Жалов